30. októbra 2023 došlo ku fúzii firiem
Slovpack s.r.o. a Folkontakt s.r.o.
a naďalej figurujú ako firma

SLOVPACK SK s.r.o.
pod záštitou materskej spoločnosti PEBAL s.r.o.